Xếp theo
Cảm biến đo áp suất 0-10bar | ouput 4-20mA
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Bộ chuyển đổi tín hiệu can K,J, R, S, T, E, B, N
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Bộ Chuyển Đổi Loadcell
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm biến đo mức nước liên tục 4-20ma
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Có phải bạn đang tìm bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng  ? bộ có thể chuyể
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm biến đo áp suất 4-20ma – Cảm biến áp suất nước SR1 Georgin
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Bộ chuyển đổi tín hiệu Loadcell | Z-SG | Modbus RTU
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Bộ điều khiển nhiệt độ Pt100 | Bộ hiển thị nhiệt độ
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm biến áp suất nước 0-400bar – SR1 Georgin
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 2 output 4-20mA 0-10V
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Đồng hồ đo áp suất | Áp suất nước – khí nén | Georgin Stiko
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Bộ khuếch đại tín hiệu 4-20mA | 0-10V |Bô chỉnh dòng analog
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm biến áp suất nước 4-20mA | Cảm biến áp suất 0-10V
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
 Bộ Chuyển Đổi 4-20mA Sang Relay
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cách Đo Dòng 4-20Ma
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Biến dòng Analog 4-20mA T201DCH100-LP
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm Biến Chênh Áp Màng
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm biến áp suất SR13002A00
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cách cài đặt cảm biến siêu âm ULM-70N
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm biến đo mức nước thuỷ tĩnh
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Bộ Chống Nhiễu Tín Hiệu Xung
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm Biến Nhiệt Can Sứ
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
10 nghìn
Bộ hiển thị mức nước liên tục S301B
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Bộ chuyển đổi PT100 ra Modbus RTU
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm Biến Đo Mức Nước -Dinel Czech -Hàng có sẵn
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm Biến Báo Mức Nước Giá Rẻ
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Đầu Dò Nhiệt Độ Pt100
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Biến dòng Analog 4-20mA|50A-100A |CT dòng AC/DC
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Cảm biến điện dung đo mức dầu Diesel
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn