Xếp theo
Tuyển phục vụ tiệc lưu động, lương cao lãnh ngay
Lao động việc làm • TP. Hồ Chí Minh
Cung cấp dịch vụ cơm văn phòng, công nghiệp, sự kiện, giao tận nơi
Các sản phẩm, dịch vụ khác • TP. Hồ Chí Minh
Nhận đặt tiệc buffet, finger food, tea break, cocktail, set menu cho sự kiện
Các sản phẩm, dịch vụ khác • TP. Hồ Chí Minh