Lưu ý: Bạn chỉ có thể tìm lại mật khẩu khi tài khoản của bạn đã thiết lập email. Quy trình tìm lại mật khẩu bị mất như sau:

  1. Nhập email hoặc số điện thoại mà bạn dùng để đăng kí tài khoản vào ô trên. Nhấn nút "Gửi yêu cầu"
  2. Mở email của bạn, tìm email có tiêu đề "Thông tin yêu cầu tạo mật khẩu mới | ToiMuaBan.com"
  3. Nhấn vào đường link "Yêu cầu tạo mật khẩu mới" trong email. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về cho bạn.

Nếu có trục trặc gì, xin hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.