Tin rao tương tự Nơi rao - Chuyên mục Ngày cập nhật
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG COPELAND 6.7HP-ZR81KC-TFD-522 TP. Hồ Chí Minh - Điện lạnh, điện máy 09/09/2019
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG BITZER 3HP-4PES TP. Hồ Chí Minh - Điện lạnh, điện máy 06/09/2019
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG DANFOSS 7HP-MT80 TP. Hồ Chí Minh - Điện lạnh, điện máy 13/09/2019
CHUYÊN LẮP ĐẶT, LÊN CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG COPELAND 3HP-ZR36KC-TFD-522 TP. Hồ Chí Minh - Điện lạnh, điện máy 06/09/2019
CHUYÊN BÁN, LÊN CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG COPELAND SCROLL TP. Hồ Chí Minh - Điện lạnh, điện máy 31/08/2019