giải thể doanh nghiệp phải làm những gì?trình tự thủ tục cần phải giải quyết là gì?có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.Sau đây Công ty luật Á Châu chúng tôi đưa ra một số thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiên hành

Có thể bạn quan tâm: Thành lập công ty trọn gói giá rẻ

ACHAULAW
Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan khác nhau dẫn đến việc doanh nghiệp muốn giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. Hai hình thức này có điểm gì khác nhau?

ACHAULAW 
-Về đối tượng:

Đối tượng của giải thể là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch. Được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh (khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014).
Đối tượng của việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện là các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. : Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.Còn văn phòng đại diện được hiểu là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó.
Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.
– Trường hợp giải thể doanh nghiệp với trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó; Hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Có hai loại chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. Đó là, chấm dứt tự nguyện và bắt buộc. Đối với trường hợp chấm dứt bắt buộc, chỉ quy định trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận. Đối với giải thể doanh nghiệp, pháp luật có quy định rõ hơn.
ACHAULAW
– Điều kiện giải thể:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.Đồng thời doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.Đối với chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện pháp luật không quy định về điều kiện chấm dứt. bởi các khoản nợ của chi nhánh, văn phòng đại diện do doanh nghiệp chịu và cũng không đặt ra vấn đề đảm bảo thanh toán hết bởi chủ thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ vẫn tồn tại. việc thực hiện nghĩa vụ tài sản, thanh toán các khoản nợ không phải là điều kiện bắt buộc của chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện
-Hậu quả pháp lý:

Giải thể doanh nghiệp là quá trình dẫn đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.
Còn chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện chỉ là chấm dứt một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đó. Việc chấm dứt chi nhánh, hay văn phòng đại diện đó không có nghĩa là chấm dứt hoạt động của cả doanh nghiệp. Nhưng khi doanh nghiệp bị giải thể thì các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đó cũng sẽ chấm dứt hoạt động.

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU 

Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Email : dkdn.luatachau@gmail.com

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Giải thể công ty nước ngoài

Hoạt động bị cấm sau khi giải thể

Thành lập công ty xuất khẩu lao động


Tin rao tương tự Nơi rao - Chuyên mục Ngày cập nhật
Quy trình hoạt động của hệ thống chấm công vân tay Hà Nội - Đồ điện tử, kỹ thuật số 21/11/2014
Prudential đầu tư hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cư dân nghèo TP. Hồ Chí Minh - Các sản phẩm, dịch vụ khác 10/06/2016
MÁY CHẤM CÔNG ZK TECO TF1700-HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Hà Nội - Máy tính, linh kiện 15/07/2015
Thư mời tham dự buổi chia sẻ: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động d Hà Nội - Các sản phẩm, dịch vụ khác 06/11/2015
Máy chấm công, điều khiển cửa, giải pháp chấm công bằng vân tay TP. Hồ Chí Minh - Đồ điện tử, kỹ thuật số 12/07/2014