Bồn  nhựa 1 khối màu trắng có khung sắt, bồn nhựa 1 khối đựng hóa chất
Công nông lâm ngư nghiệp • Bắc Giang
1 nghìn