Cân điện tử Đài Loan A12 100kg - 150kg - 300kg - 500kg
Công nông lâm ngư nghiệp • Hải Dương
2.75 triệu