Sản xuất và gia cân cân sàn theo yêu cầu 1 tấn - 2 tấn -10t
Đồ điện tử, kỹ thuật số • Nam Định
Cân sàn điện tử cân gia súc,cân lợn ,cân động vật
Công nông lâm ngư nghiệp • Vĩnh Phúc