Cáp chống cháy chất lượng cao, chống cháy siêu tốt
Điện lạnh, điện máy • TP. Hồ Chí Minh
10 nghìn