Cáp tín hiệu chống nhiễu 4x0.22mm giá tốt
Điện lạnh, điện máy • TP. Hồ Chí Minh
10 nghìn
Cáp tín hiệu chống nhiễu 2 lõi đến  8 lõi 0.22mm
Điện lạnh, điện máy • TP. Hồ Chí Minh
10 nghìn