Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu, cáp điều khiển altek kabel
Điện lạnh, điện máy • TP. Hồ Chí Minh
10 nghìn
Cáp điều khiển 2 lõi đến 30 lõi, cáp điều khiển tiêu chuẩn CE
Đồ điện tử, kỹ thuật số • TP. Hồ Chí Minh
10 nghìn
Cáp có lưới chống nhiễu tiêu chuẩn CE altek kabel
Điện lạnh, điện máy • TP. Hồ Chí Minh
10 nghìn