Khai giảng lớp học đấu thầu trên toàn quốc 2017
Các sản phẩm, dịch vụ khác • Hà Nội
Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản 0985586382
Giáo dục đào tạo • Hải Phòng
800 nghìn
Chứng chỉ NV Đấu thầu, giám sát, chỉ huy trưởng 0985586382
Giáo dục đào tạo • Hà Nội
Mở lớp đấu thầu cơ bản,đấu thầu qua mạng/0936129983
Giáo dục đào tạo • TP. Hồ Chí Minh