Nguyên liệu EDTA Nhật 4Na, hãng Mitsubishi, nhập khẩu trực tiếp
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh