ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN_LỄ TÂN_BUỒNG PHÒNG_NHÀ HÀNG
Các sản phẩm, dịch vụ khác • Khánh Hòa
Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ lễ tân nhà hàng khách sạn cấp chứng chỉ
Giáo dục đào tạo • Bình Dương
2.80 triệu
Nghiệp vụ buồng lưu trú nên học ở đâu?
Giáo dục đào tạo • TP. Hồ Chí Minh
2.50 triệu