Lồng đựng hàng trong kho, lồng trữ hàng trong kho, lồng thép chứa hàng
Công nông lâm ngư nghiệp • Thái Nguyên
1 nghìn