Các loại máy bơm chìm nông nghiệp thường dùng
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
2 triệu