Máy khoan đất Oshima 2PS, máy khoan đất trồng cây ăn quả, trồng chuối,
Công nông lâm ngư nghiệp • Hải Dương
3.70 triệu
máy xới đất Oshima chính hãng, máy làm đất xạc cỏ lên luống
Điện lạnh, điện máy • Hà Nội
12.50 triệu