Máy rang thùng quay, máy rang hạt nông sản, máy sao dược liệu
Công nông lâm ngư nghiệp • Hà Nội