KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - GIẢNG VIÊN DẠY CĐ_ ĐH
Giáo dục đào tạo • TP. Hồ Chí Minh
3 triệu
Chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, tưng bừng khuyến học
Giáo dục đào tạo • Cần Thơ
CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ
Giáo dục đào tạo • TP. Hồ Chí Minh
2.50 triệu
TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
Giáo dục đào tạo • TP. Hồ Chí Minh
2.50 triệu
 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SP CHO GIẢNG VIÊN ĐH,CĐ
Giáo dục đào tạo • TP. Hồ Chí Minh
3 triệu
Chiêu sinh khóa học nghiệp vụ sư phạm tại Ninh Thuận, TP HCM
Giáo dục đào tạo • Ninh Thuận
Khóa học nghiệp vụ sư phạm TCCN
Giáo dục đào tạo • TP. Hồ Chí Minh
2.50 triệu