Sọt nhựa công nghiệp,sóng nhựa rỗng có bánh xe,sọt nhựa kéo hàng,
Công nông lâm ngư nghiệp • Hưng Yên
1 nghìn
Sọt nhựa 5 bánh xe,sọt nhựa 8 bánh xe,sọt nhựa 26 bánh xe,thùng 5 bánh
Công nông lâm ngư nghiệp • Bắc Giang
1 nghìn