Rổ nhựa, sọt nhựa công nghiệp, sóng nhựa hở, rổ đựng hàng may mặc.
Đồ gia dụng • Hà Nội
1 nghìn