Nucleosac giúp tăng sinh tế bào, tăng sức sinh sản cho cá bố mẹ
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh