Tank nhựa 1000L, tank IBC 1000L, tank IBC, tank nhựa IBC,
Công nông lâm ngư nghiệp • Thái Nguyên
1 nghìn