Thang tự hành, nâng hạ bằng điện, đi chuyển bằng điện
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
11 nghìn