Công trình thi công vách ốp phòng thờ LIÊN KHU 5 quận bình tân
Xây dựng, nội ngoại thất • TP. Hồ Chí Minh