Thùng rác 240lit nhựa HDPE sử dụng trong công viên trường học
Các sản phẩm, dịch vụ khác • TP. Hồ Chí Minh
650 nghìn
Thùng rác đạp chân để văn phòng để nơi bệnh viện, trường học
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
35 nghìn