Thùng rác nhựa treo đôi, thùng rác treo 2 ngăn,
Công nông lâm ngư nghiệp • Phú Thọ
1 nghìn