Thùng rác tròn 2 lớp không nắp
Xây dựng, nội ngoại thất • TP. Hồ Chí Minh