Nhà nhập khẩu và phân phối thiết bị tưới nhỏ giọt tại Việt Nam
Cây cảnh, vật nuôi, thú chơi • TP. Hồ Chí Minh
1 nghìn
Hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt công nghệ Israel
Công nông lâm ngư nghiệp • Thanh Hóa
1 nghìn