Xe nâng điện cao Đứng lái CTQN1530
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
162.80 triệu