xe nâng điện L1654
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
345 triệu
Xe nâng điện cao Đứng lái CTQN1530
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh
162.80 triệu