Xe nâng mặt bàn con lăn 350kg nâng cao 1.3 mét NICHI-LIFT
Công nông lâm ngư nghiệp • TP. Hồ Chí Minh