Thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm

Các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc thực phẩm..
Doanh nghiệp nên tự công bố sản phẩm sau:
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ một số sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ sử dụng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.
Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:
1. Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu;
2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hay phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hay các chỉ tiêu an toàn theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong hiện tượng chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hay bản sao chứng thực).


Các lưu ý về hồ sơ

1. Một số tài liệu trong hồ sơ tự công bố buộc phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì bắt buộc được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu nên còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
2. Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân cần tự công bố lại sản phẩm. Một số trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến bộ phận quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng như được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo
Trình tự thủ tục tự công bố sản phẩm
1. Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang kiến thức điện tử của mình hay niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản thông qua con đường bưu điện hay trực tiếp tới bộ phận quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
2. Ngay sau lúc tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
3. Bộ phận quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ cũng như đăng tải tên tổ chức, cá nhân cũng như tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
Trong tình trạng tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một bộ phận quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo nên nộp hồ sơ tại bộ phận đã lựa chọn trước đó.

Xem chi tiết: https://vinaucare.com/thu-tuc-tu-cong-bo-san-pham-bao-goi-tiep-xuc-truc-tiep-voi-thuc-pham.html

Tin rao tương tự Nơi rao - Chuyên mục Ngày cập nhật
Gửi mĩ phẩm,dược phẩm,thực phẩm chuyên tuyến đi Thailand,0989249578 Hà Nội - Các sản phẩm, dịch vụ khác 26/11/2013
Nhận chuyển giao công nghệ sản phẩm hóa phẩm, mỹ phẩm.. Hà Nội - Thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp 09/03/2016
Tuyển dụng thực tập sinh - Học việc ngành Công nghệ thực phẩm, KCS TP. Hồ Chí Minh - Giáo dục đào tạo 17/07/2014
Bảng giá sản phẩm thực phẩm chức năng Bhip Global 2016 Hà Nội - Y tế, sức khỏe 06/04/2016
Dịch vụ chuyển phát nhanh quần áo, gấu bông, mỹ phẩm, thực phẩm TP. Hồ Chí Minh - Các sản phẩm, dịch vụ khác 24/03/2014