Xem hình ảnh và video theo tag #truyền hình cáp phú yên

TX Sông Cầu: Triển khai bó cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị - Đài Phát  thanh và Truyền hình Phú Yên

TX Sông Cầu: Triển khai bó cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị - Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

1920 × 1080
Chỉ thị 49/2015/CT-UBND tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông truyền  hình Phú Yên

Chỉ thị 49/2015/CT-UBND tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông truyền hình Phú Yên

800 × 1035
Phú Yên: Liên tiếp xảy ra trộm cắp cáp điện lực cao thế - Đài Phát thanh và Truyền  hình Phú Yên

Phú Yên: Liên tiếp xảy ra trộm cắp cáp điện lực cao thế - Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

1920 × 1080
VIETTEL PHÚ YÊN - Lắp Mạng Internet Viettel, Cáp Quang Viettel , Truyền Hình  Viettel - Viettel TP. Hồ Chí Minh

VIETTEL PHÚ YÊN - Lắp Mạng Internet Viettel, Cáp Quang Viettel , Truyền Hình Viettel - Viettel TP. Hồ Chí Minh

2569 × 2043
Cải tạo hệ thống cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị - Đài Phát thanh và Truyền  hình Phú Yên

Cải tạo hệ thống cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị - Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

1920 × 1080